Privacybeleid

Care4More heeft deze privacyverklaring opgesteld omdat wij uw privacy belangrijk vinden. Wij zorgen ervoor dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Over Care4More  

Verkoop en lease van duofietsen, rolstoelfietsen, driewielfietsen en (beweeg)producten die ervoor zorgen dat mensen met een beperking en ouderen met dementie (samen) gaan bewegen.

Wij zijn op de volgende manier te bereiken:

 • Pascallaan 2, 9207 JS in Drachten
 • www.care4more.nl
 • info@care4more.nl
 • 0512-513650
 • KvK-nummer 73305618

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Als u contact met ons opneemt voor een vraag en offerte verwerken wij de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht. Als wij een overeenkomst met u sluiten, dan zijn ook de betalingsgegevens van belang om te registeren. Bij een bezoek aan onze website wordt het IP-adres verwerkt.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Als wij persoonsgegevens verwerken, dan is dat voor een reden. Wij verwerken gegevens op basis van één van de volgende gronden:

 • de gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • wij hebben uw toestemming om de gegevens te verwerken;
 • wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens;
 • u hebt de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

Voor welk doel verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens niet zomaar, maar doen dat met één van de volgende doelen:

 • het opnemen en onderhouden van contact met u (relatiebeheer);
 • het sluiten van een overeenkomst met u, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en kennismaking;
 • het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • het versturen van een nieuwsbrief, mits u zich daarvoor hebt aangemeld;
 • het betalen van facturen;
 • het analyseren van het gebruik van de website;
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Wat betreft factuurgegevens houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn.

Minderjarigen

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Uw verbinding met onze website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die u met ons deelt via onze website niet inzien. Wij houden onze website en onze systemen up-to-date en controleren regelmatig op onregelmatigheden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens slechts met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Zo kunnen wij persoonsgegevens met onze partners delen als dit ten goede komt aan het afhandelen van onze correspondentie, overeenkomsten, contracten en/of betalingen. Met onze verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven natuurlijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens van websitebezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden door het plaatsen van cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Social media

Op de website zijn knoppen opgenomen van Social Media om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals o.a. Twitter, LinkedIn en Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de aanbieder zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van deze social media fora (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Ontvangers van persoonsgegevens:
We delen uw gegevens met de overige derden, waaronder onze verwerkers:

 • CRM systeem (Perfect view)
 • Mailserver
 • Boekhouder
 • Telefoondiensten

Uw rechten als betrokkene

Als u een relatie heeft met ons bedrijf, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan een derde partij of u zelf en om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

U kunt uw rechten uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen per e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. Wij hebben de mogelijkheid om een kopie van uw identiteitsbewijs op te vragen om te kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van uw identiteitsbewijs kunt u uw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken. Hiervoor kunt u de KopieID app gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Klachten

Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons weten en wij zullen ons best doen om er samen met u uit te komen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit kunt u lezen hoe u dit kunt doen.

Wijzigingen

Wij hebben het recht om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Om die reden adviseren wij de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote wijzigingen zullen we u informeren via onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 maart 2023.