Wij maken gebruik van cookies op deze website.

Prijsverhoging per 1 juli 2021

Door de stijging van de prijzen voor staal, containers, onderdelen, loonkosten, voorraadkosten en veel andere kosten is Van Raam genoodzaakt om de prijzen van alle Van Raam fietsen met ingang van 1 juli 2021 te verhogen met 6%.

VeloPlus Balance en Easy Rider

Waarom de prijzen met 6% verhoogd worden:

• Staalprijs is flink gestegen en zal nog flink doorstijgen.

• De kosten van containers zijn verviervoudigd en er is grote schaarste aan containers waardoor de planning en afstemming veel kosten met zich meebrengt.

• Vertragingen van vervoer die o.a. te wijten zijn aan een wereldwijde, grootschalige beperking van de vervoerscapaciteit door stillegging van de schepen in de 1e maanden van de pandemie. De vervoerscapaciteit is sindsdien niet meer op het niveau dat nodig is.

• Door de extreme wereldwijde toegenomen vraag naar fietsen en een afgenomen productie van die onderdelen door corona is er een gebrek aan onderdelen en lopen levertijden op.

  • Hierdoor hebben veel fabrikanten de prijs verhoogd van gemiddeld 30-40%.
  • Er moet er veel meer inspanning gedaan worden en extra kosten gemaakt worden om onderdelen in te kopen en op tijd binnen te krijgen.
  • Om langere levertijden te voorkomen leggen wij, als dat mogelijk is, hogere voorraden aan. Deze hogere voorraden brengen risico’s en hogere voorraadkosten met zich mee.
  • Door het gebrek aan onderdelen moeten wij af en toe overgaan op andere onderdelen tegen veelal hogere prijzen. Daarnaast kost het tijd om deze alternatieven te zoeken en te vinden en zijn er veel indirecte extra kosten zoals administratieve kosten.

• Naast fietsonderdelen zijn de onderdelen voor de elektrische trapondersteuning ook in prijs gestegen, denk hierbij aan accucellen maar ook computer chips en andere elektronicaonderdelen. Het tekort aan microchips zorgt inmiddels voor productievertragingen in diverse ketens zoals in bijvoorbeeld de auto- en fiets sector. De groeiende vraag naar microchips houdt voorlopig aan en toeleveringsproblemen zullen tot ver in 2022 merkbaar zijn.

• De loonkosten zijn zeker 4% gestegen. Vakmensen in metaal en fietsmonteurs zijn steeds meer gevraagd wat de prijs ook opdrijft.

• Door het coronavirus en de geldende coronamaatregelen zoals de 1,5 meter samenleving hebben wij ons proces en de manier van werken moeten aanpassen.

De 6% stijging dekt maar voor de helft de reële verhoging van kosten waar Van Raam tegenaan loopt. Gemiddeld zijn de prijzen in “fietsland” 12% gestegen.